Подробен списък на услугите ни

Цени

Ценоразпис

Автосервиз Димов – СД ”Дид-Комерс Димов С-Ие”

Цена – от 20,00 лв. до 80,00 лв.

Цена – от 30,00 лв. до 60,00 лв.

Цена – от 40,00 лв. до 80,00 лв.

Цена – от 30,00 лв. до 60,00 лв.

Цена –  30,00 лв. 

Цена –  от 40,00 лв. до 80,00 лв. 

Цена –  от 100,00 лв. до 300,00 лв. 

Цена –  от 250,00 лв. до 1600,00 лв. 

Цена –  от 200,00 лв. до 600,00 лв. 

Цена –  от 400,00 лв. до 1200,00 лв. 

Цена –  от 40,00 лв. до 80,00 лв. 

Цена –  от 80,00 лв. до 160,00 лв. 

Цена –  от 100,00 лв. до 480,00 лв. 

Цена –  от 30,00 лв. до 60,00 лв.

Цена –  от 40,00 лв. до 80,00 лв.

Цена – от 60,00 лв. до 120,00 лв.

Цена – от 80,00 лв. до 160,00 лв

Цена – от 80,00 лв. до 160,00 лв

Цена – от 6,00 лв. до 60,00 лв.

Цена – от 30,00 лв. до 60,00 лв.

Цена – от 30,00 лв. до 80,00 лв.

Цена – от 40,00 лв. до 60,00 лв.

Цена – от 40,00 лв. до 80,00 лв.

Цена – от 50,00 лв. до 70,00 лв.

Цена – от 50,00 лв. до 70,00 лв.

Цена – от 40,00 лв. до 120,00 лв.

Цена – от 30,00 лв. до 80,00 лв.

Цена – от 200,00 лв. до 450,00 лв.

Цена – от 150,00 лв. до 250,00 лв.

Цена – от 120,00 лв. до 240,00 лв.

Цена – от 30,00 лв. до 50,00 лв.

Цена – от 20,00 лв. до 40,00 лв.

Монтаж / Демонтаж / Баланс ГУМИ

Лек автомобил

Цена – 9,00 лв.

Цена – 10,00 лв.

Цена – 11,00 лв.

Цена – 12,00 лв.

Цена – 13,00 лв.

Цена – 14,00 лв.

Цена – 17,00 лв.

Цена – 20,00 лв.

Цена – 25,00 лв.

Бус / Джип

Цена – 16,00 лв.

Цена – 17,00 лв.

Цена – 18,00 лв.

Цена – 19,00 лв.

Цена – 20,00 лв.

Цена – 21,00 лв.

Цена – 22,00 лв.

Цена – 25,00 лв.