Подробен списък на услугите ни

Цени

Ценоразпис

Автосервиз Димов – СД ”Дид-Комерс Димов С-Ие”

Цена – от 10,00 лв. до 50,00 лв.

Цена – от 20,00 лв. до 40,00 лв.

Цена – от 30,00 лв. до 60,00 лв.

Цена – от 30,00 лв. до 60,00 лв.

Цена –  20,00 лв. 

Цена –  от 40,00 лв. до 60,00 лв. 

Цена –  от 60,00 лв. до 160,00 лв. 

Цена –  от 150,00 лв. до 350,00 лв. 

Цена –  от 180,00 лв. до 380,00 лв. 

Цена –  от 350,00 лв. до 800,00 лв. 

Цена –  от 30,00 лв. до 50,00 лв. 

Цена –  от 60,00 лв. до 120,00 лв. 

Цена –  от 70,00 лв. до 300,00 лв. 

Цена –  от 30,00 лв. до 60,00 лв.

Цена – 60,00 лв.

Цена – 60,00 лв.

Цена – 60,00 лв.

Цена – от 6,00 лв. до 60,00 лв.

Цена – от 30,00 лв. до 60,00 лв.

Цена – от 30,00 лв. до 80,00 лв.

Цена – от 30,00 лв. до 50,00 лв.

Цена – от 30,00 лв. до 60,00 лв.

Цена – от 40,00 лв. до 60,00 лв.

Цена – от 40,00 лв. до 60,00 лв.

Цена – от 40,00 лв. до 120,00 лв.

Цена – от 30,00 лв. до 80,00 лв.

Цена – от 120,00 лв. до 240,00 лв.

Цена – от 100,00 лв. до 200,00 лв.

Цена – от 80,00 лв. до 220,00 лв.

Цена – от 20,00 лв. до 40,00 лв.

Цена – от 15,00 лв. до 35,00 лв.

Монтаж / Демонтаж / Баланс ГУМИ

Лек автомобил

Цена – 6,00 лв.

Цена – 7,00 лв.

Цена – 8,00 лв.

Цена – 9,00 лв.

Цена – 10,00 лв.

Цена – 11,00 лв.

Цена – 12,00 лв.

Бус / Джип

Цена – 12,00 лв.

Цена – 13,00 лв.

Цена – 14,00 лв.

Цена – 14,00 лв.

Цена – 15,00 лв.

Цена – 15,00 лв.